• Zwroty i reklamacje

ZWROT/PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Należy wówczas:

  • zgłosić zwrot lub reklamację na mail: kontakt@lesnybunkier.pl
  • odesłać towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania paczki wraz z dowodem zakupu, metkami oraz wypełnionym formularzem zwrotu (który znajduje się poniżej)

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.  W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzegamy sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia zwrotu i odesłanie paczki do kupującego pokrywając koszt przesyłki.

Zwrot pieniędzy nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/ zwrotu w ciągu 7 dni od otrzymania przez nas paczki.

  • Towar przywieziony na zamówienie Klienta nie podlega zwrotom ani wymianie.
  • Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub paczkomatami.
  • Każdy zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.
  • Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
  • Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Bunkier Ewa Sikora, ul. Podleśna 75, 22-100 Rudka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni z dołączonym i wypełnionym formularzem.

Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu lub dokonania wymiany towaru, kiedy wykazuje jakiekolwiek ślady użytkowania przekraczające podstawowe zapoznanie z produktem np. poplamienie, mechaniczne uszkodzenia, brak oryginalnego zamocowania metki, wszelkich środków zapachowych (perfumy, dezodoranty, środki piorące, papierosy).

W przypadku zwrotu towaru, który nosi jakiekolwiek ślady użytkowania wymienione powyżej zastrzegamy sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia zwrotu i odesłanie paczki do kupującego pokrywając koszt przesyłki.

FORMULARZ ZWROTU

Imię i Nazwisko:.......................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego:  .........................................................................................

e-mail:  ……...................................................................................................................

Chcę zwrócić poniższy/e produkt/y otrzymany/e w dniu …........................................(dzień, miesiąc, rok) 

Lp. 

Nazwa produktu 

Ilość sztuk 

Cena produktu (bez wysyłki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powód zwrotu / wymiany (w przypadku wymiany podać dokładną nazwę towaru, rozmiar i kolor, na który ma zostać wymieniony)

………………………………………………………………………................................................................................................................................……………

……………………………………………………………………………………................................................................................................................................

Adres nabywcy 

Imię i Nazwisko: ………………………................................................................……….

Ulica i nr domu/mieszkania: .........…………………………………………………………..

Kod pocztowy i miasto: ………………..............…………………………………………….

DANE O RACHUNKU BANKOWYM

(ważne w przypadku zwrotu towaru)

Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze:

Nr konta:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:.......…….....……………………............................................

Pełny adres właściciela rachunku: ....…….....……………………..........…….....……….……

W przypadku, gdy zamówiony produkt będzie nieodpowiedni, mają Państwo możliwość dokonania zwrotu nieużywanych produktów w ciągu 14dni od daty otrzymania. Razem z odsyłanym towarem należy należy wysłać wypełniony formularz. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy paczek odesłanych do nas za pobraniem. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami zwrotu towaru zawartymi w profilu sprzedawcy oraz regulaminem sklepu.

………………………………………..

Data i podpis klienta